La FSMCV obri convocatòria per a la creació de la Banda Jove Comarcal de La Costera

Podran participar en aquesta convocatòria músics menors dels 20 anys. Els aspirants a formar part de la Banda Jove Comarcal de la Costera hauràn d’aportar instrument propi excepte els aspirants a les places de percussió i piano així com la uniformitat per als concerts o actes musicals, que en tot cas serà de color negre.

Criteris generals: S’aplicaran els següents criteris en la valoració de les sol·licituds, i en aquest ordre:

– Ser menor de 20 anys.

– Formar part d’una Societat Musical Federada.

Major nivell de formació.

Representació local: En tot cas es garantirà la representació de totes les localitats de La Comarca de La Costera.

Plantilla

La presentació de les sol·licituds ser realitzarà per mitjà del següent enllaç:

bandajovecomarcalacostera@gmail.com

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 27 de juliol de 2019

DOCUMENTACIÓ: