Resolució de la concessió de subvenciones per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i dansa

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2016. [2017/4]