Imprés de matrícula per al curs 2013/14

Escola de Música Miquel Esparza

imprés de matrícula per al curs 2013/14

Descarrega: matrícula 13-14 escolammesparza

Condicions Generals de la matrícula
a) L’any acadèmic estarà regit pel calendari escolar marcat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Els imports per mensualitats, no és podran fraccionar. Si l’alumne al llarg del curs superara el coneixements del curs que s’havia matriculat, i passarà a un grau superior li seran aplicades les tarifes vigents per al grau al que accedeix el mateix mes del canvi.
c) L’alumnat amb aquesta matrícula és compromet a assistir al llarg tot el curs 2013-2014, i a abonar les 9 mensualitats de les que consta el curs. En el cas de donar-se de baixa una vegada començat el curs, no es reemborsarà el import satisfet en concepte de matrícula, ni el de mensualitats passades. Si després de deixar d’abonar una mensualitat per baixa, l’alumne decideix donar-se d’alta de nou, tindrà que tornar a pagar l’import de matriculació.
d) Les mensualitats estan calculades per a que siguen constants al llarg de tot el curs, per lo tant, el mesos que tinguen festes i/o vacances la mensualitat serà la mateixa que els altres. Amb clara referència al punt a) d’aquestes condicions. El pagament mensual dels rebuts serà mitjançant domiciliació bancària, les despeses de devolució o
impagament del rebut, seran a càrreg de l’alumne/Pare/Tutor , a més de les despeses de nova tramitació que seran 3’00 €. per rebut tornat o impagat.
e) L’Escola no és responsabilitzarà dels continguts lectius anteriors a data de matrícula de l’alumne, si aquest es matricula una vegada ha començat el curs.
f) Els imports per mensualitats seran carregats mitjançant domiciliació bancària, dalt esmentada, entre el 1 i el 6 de cada mes. Si un alumne es dona de baixa una vegada començat el mes, està obligat a abonar-lo sencer.
g) Obligatòriament l’alumne, o el cap de família a la que pertany l’alumne tenen que ser socis de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES.
h) Qualsevol altra condició no contemplada ací, estarà subjecta al juí de la Junta Directiva de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, sent inapel·lable la resolució d’aquesta.
i) Els alumnes majors de 8 anys que desitgen matricular-se en 1er o cursos superiors, tindran que acreditar els coneixements per a accedir al curs, o bé acceptar les condicions propostes per la direcció del centre.
j) La matriculació implica l’acceptació d’aquestes condicions.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

A %d blogueros les gusta esto: