EL SO DEL POBLE

CD dedicat a la música i als compositors més representatius de la nostra població.

12 composicions  conformen aquest projecte. [Depòsit legal: V-2262-2007 · CAO-0022-CD] Producció: Caixa d’Estalvis d’Ontinyent

 

  Banda de la Societat Musical de La Llosa de Ranes

Musical de Llosa (Marxa-pasdoble) – F. Forés

En la Matea (pas doble) – Jose Garcia Pastor

Al pensamiento de un querer (pasdoble) – Miguel Esparza

Mosaicos Baldó (pas doble) – F. Forés

Adelante (marxa) – Vicente Tortosa

Facundo Aznar (pas doble) D.Giner

Als músics (pas doble) M.A. Garcia

Despertà, Miguel Esparza

Goigs i llaors a la Mare de Deu del Naixement-Miguel Esparza

Himne a la Mare de Deu del Naixement-Miguel Esparza

Himne al Santissim Crist del Miracle-Miguel Esparza

Himne a La Llosa de Ranes-B. Adam Ferrero

+info: fonotecasmllosa/el-so-del-poble

fonoteca